Structuur

Het overzichtenmodel definieert de overzichten, zoals je die in het rechterdeel van het scherm ziet. Overizichten worden in de database als een 'view' opgeslagen.

Een model met 1 overzicht ziet er als volgt uit:

<viewModel>
<viewgroep>
<view>
<name>korte_naam</name>
<title>Titel van het overzicht</title>
<display>visible</display>
<query>SQL-query voor het aanmaken van een view</query>
 
</view>
</viewgroep>
</viewModel>
 

Viewmodel

De eerste niveau in het model is <viewModel>,  het model kent geen attributen.

 

Viewgroep

Het tweede niveau is de tag <viewgroep>  Een grafiek bevat op het derde niveau de volgende tags:

<title> verplicht Titel van het overzichten groep.

  

View

Het derde niveau is de tag <view>  Een grafiek bevat op het vierde niveau de volgende tags:

<name> Verplicht Naam waarmee de view in de database wordt bewaard, deze mag geen spaties en vreemde leestekens bevatten.
<title> verplicht Titel van het overzicht, wordt in drop-down menu getoond.
<query> verplicht SQL data query voor het overzicht.

 

Gereserveerde tekens

In xml mogen bepaalde tekens niet gebruikt worden. Hiervoor zijn volgende vervangingen beschikbaar:
 
> (groter dan) &gt;
< (kleiner dan) &lt;
& (ampersand) &amp;
' (apostrof) &apos;
" (aanhalingsteken) &quot;

 

In XML kunnen niet toegestane tekens ook als zogenaamde CDATA met tag <![CDATA[...]]> opgenomen worden. Bijvoorbeeld:

<![CDATA[Door het gebruik van een CDATA-tag zijn tekens als '<', '>' en '&' toegestaan]]>