Naast kaarten in een afgeschermde omgeving kan Kaartserver ook kaarten hosten die publiek toegankelijk zijn. Er kan ook geometrie van derden worden gepubliceerd, deze wordt dan indien nodig door ons gevisualiseerd (op kleur gebracht). Het publiceren van publieke kaarten is in het abonnement van Kaartserver inbegrepen, voor gebruikers die (nog) niet met Kaartserver werken wordt een jaartarief in rekening gebracht. De benodigde tijd om kaarten te visualiseren wordt op basis van een uurtarief verrekend.

 

 

Cultuurhistorische waardekaart Gemeente Montfoort

De cultuurhistorische waardekaart van Montfoort werd in 2020 door bureau SB4 in samenwerking met partners ontwikkeld. Op de kaart staan, naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, alle cultuurhistorische waardevolle elementen en structuren tot 1966.

De kaart bestaat uit verschillende thema's. Door binnen een thema op de verschillende objecten te klikken verschijnt steeds een toelichtende tekst. Daarmee wordt een gebruiker uitgenodigd om zelf het landschap in en rond Montfoort en Linschoten te ontdekken en meer over de cultuurhistorische rijkdom te weten te komen.

 

Groenstructuurkaart Gemeente Montfoort

In 2019 ging gemeente Montfoort met bewoners het gesprek aan over het gemeentelijk groen en omringende polderlandschap. Deze input heeft geresulteerd in verschillende aanbevelingen om de drie hoofdthema’s Leefbaarheid, Gezondheid en Cultuurhistorie te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn in een Kerndocument samengevat en de bijbehorende Groenstructuurkaart is op Kaartserver gepubliceerd.

 

Maaikaart RMN Reinigingsbedrijf Midden Nederland

RMN onderhoudt en beheert zo’n 1,3 miljoen m2 gras in opdracht van de gemeente IJsselstein. Op de eigen website informeert RMN inwoners hoe en waar wordt gemaaid.

 

Natuurkaart Gemeente IJsselstein

De Natuurkaart IJsselstein is in 2017 door Laarman Advies samengesteld en kwam mede tot stand dankzij de inzet van de leden van het Groen Platform IJsselstein, Eetbaar IJsselstein, IJsselsteinse Bijenvereniging, Bomenridders, IVN afdeling Nieuwegein-IJsselstein, Vogelwacht afdeling Nieuwegein-IJsselsteinen en andere deskundigen uit de gemeente.

 

Coronakaart Nederland

De coronakaart van Nederland is een intern testproject geweest om de module 'grafieken en diagrammen' te ontwikkelen. Deze grafieken zijn via een knop in de kaart te raadplegen. De gegevens zijn actueel, de benodigde data hiervoor wordt dagelijks automatische opgehaald.

 

Voor het publiceren van publieke kaarten kan of OpenLayers of LeafLet worden gebruikt.