Als basis maakt Kaartserver gebruik van de volgende kaarten:

 

 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De meest gedetailleerde kaart is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en vervangt de vroegere GBKN. De BGT is een uitgave van de Nederlandse overheid en wordt ter beschikking gesteld via de Publieke Diensverlening Op de Kaart (PDOK). BGT kaarten worden op Kaartserver.nl volgens een eigen en evt. aanpasbaar kleurschema gerenderd.

 

TOPNL

TOPNL bestanden zijn objectgericht topografische bestanden geschikt voor verschillende schaalniveaus en maken deel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT).  De TOPNL is een uitgave van de Nederlandse overheid en wordt ter beschikking gesteld via de Publieke Diensverlening Op de Kaart (PDOK). TOPNL kaarten worden op Kaartserver.nl volgens een eigen en evt. aanpasbaar kleurschema gerenderd.

 

Kadastrale kaart

Op de kadastrale kaart zie je waar de grenzen van een perceel liggen. De percelen in de kadastrale kaart zijn een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster (BRK). De kadastrale kaart is een uitgave van de Nederlandse overheid en wordt ter beschikking gesteld via de Publieke Diensverlening Op de Kaart (PDOK). Kadastrale kaarten worden op Kaartserver.nl volgens een eigen en evt. aanpasbaar kleurschema gerenderd.

 

Google Maps

Google Maps is de welbekende commerciele uitgever van online kaarten.

 

OpenStreetMap (OSM)

OpenStreetMap (OSM) is een database met vrij beschikbare geografische gegevens die door vrijwilligers wordt onderhouden. OSM kaarten worden op Kaartserver.nl volgens een eigen en evt. aanpasbaar kleurschema gerenderd.

 

Luchtfoto's

Op Kaartserver.nl worden luchtfoto's geplaatst in het ECW-formaat. Deze bestanden moet je wel zelf aanleveren. Alternatief kan je met de luchtfoto van Publieke Diensverlening Op de Kaart (PDOK) werken, deze heeft echter als restrictie dat het inzoomen op deze foto gelimiteerd is.

 

 

Ander kaartmateriaal

Ander kaartmateriaal, met of zonder gekoppelde data plaatsen we ook graag op kaartserver. Het makkelijkst is als die dan het ECW-, SHP-, DXF- of DGN-formaat hebben. Informeer naar de mogelijkheden.