Structuur

Het layermodel beschrijft de thema-lagen, zoals je die in het rechterdeel van het scherm ziet. Een layermodel met 1 themalaag ziet er als volgt uit:

<layerModel>
<layergroup id="main">
<layer>
<name>Topografie Bgt</name>
<group>bgt</group>
<status>true</status>
</layer>
</layergroup>
<layergroup id="indeling">
<name>Wijk- en buurtindeling</name>
<layer>
<name>Wijken</name>
<group>wijken</group>
<status>true</status>
</layer>
<layer>
<name>Buurten</name>
<group>buurten</group>
<status>true</status>
</layer>
</layergroup>
</layerModel>
 

Layermodel

De eerste tag in het model is <layerModel>,  een layerModel kent geen attributen.

 

Layergroup

De eerste tag in het model is <layerGroup>. Op dit moment werkt kaartserver nog maar met 1 layergroup.  Een layergroup kent volgende attributen:

id verplicht Omschrijving van de layergroep.
<name> optioneel Naam van de groep. Een layergroep wordt standaard ingeklapt getoond, indien dit niet is gewenst dan moet geen tag <name> meegegeven worden.
<model> optioneel Als hier de naam van het inspectiemodel staat, dan wordt layergroep alleen maar voor betreffend model getoond.
<deny> optioneel Een komma-gescheiden lijst met gebruikers of groepen (zie hieronder) die geen toegang tot deze layergroep hebben. Een '*' geeft aan dat niemand toegang heeft.
<allow> optioneel Een komma-gescheiden lijst met gebruikers of groepen (zie hieronder) die toegang tot deze layergroep hebben.  Een '*' geeft aan dat iedereen toegang heeft. 
Allow heeft voorrang op deny. Normaliter zal je dus eerst iedereen (of een groep) toegang met deny ontzeggen, om vervolgens met allow specifieke personen wél toegang te verlenen.

 

Layer

In een layergroep zitten <layer> tags die de verschillende layers of thema-lagen beschrijven. Layers kennen geen attributen maar bevatten de volgende tags die de eigenschappen van een layer definiëren:

<name> verplicht Omschrijving van het item.
<group> verplicht Group verwijst naar group in de MAP-file (configuratie van Mapserver).
<status> verplicht Keuze uit true of false, bepaalt of layer aan of uit staat. Dit geldt alleen voor de eerste keer dat gebruiker inlogt, de door de gebruiker ingestelde status wordt verder middels cookies afgehandeld. 
<type> optioneel Layers met een zelfde type-aanduiding worden met een radio botton weergegeven, een gekozen layer schakelt dan de andere layers van het zelfde type uit.
<display> optioneel Bepaalt of layer in de lijst van layers opgenomen is. Keuze uit 'hidden' voor verborgen en 'visible' voor zichtbaar.
<model> optioneel Als hier de naam van het inspectiemodel staat, dan wordt layer alleen maar voor betreffend model getoond.
<deny> optioneel Een komma-gescheiden lijst met gebruikers of groepen (zie hieronder) die geen toegang tot deze layer hebben. Een '*' geeft aan dat niemand toegang heeft.
<allow> optioneel Een komma-gescheiden lijst met gebruikers of groepen (zie hieronder) die toegang tot deze layer hebben.  Een '*' geeft aan dat iedereen toegang heeft.
Allow heeft voorrang op deny. Normaliter zal je dus eerst iedereen (of een groep) toegang met deny ontzeggen, om vervolgens met allow specifieke personen wél toegang te verlenen.

 

Groepen voor <deny> en <allow>

istablet gebruikers van een tablet of smartphone
isread gebruikers met alleen raadpleeg-rechten
iswrite gebruikers met raadpleeg- en muteerrechten
isexpert gebruikers met expert-rechten
isgeoeditor gebruikers met geo-editor rechten
isadmin gebruikers met administrator-rechten
issuperadmin super administrator (voorbehouden aan medewerkers van kaartserver.nl)

 

Gereserveerde tekens

In xml mogen bepaalde tekens niet gebruikt worden. Hiervoor zijn volgende vervangingen beschikbaar:
 
> (groter dan) &gt;
< (kleiner dan) &lt;
& (ampersand) &amp;
' (apostrof) &apos;
" (aanhalingsteken) &quot;

 

In XML kunnen niet toegestane tekens ook als zogenaamde CDATA met tag <![CDATA[...]]> opgenomen worden. Bijvoorbeeld:

<![CDATA[Door het gebruik van een CDATA-tag zijn tekens als '<', '>' en '&' toegestaan]]>