Structuur

Het layermodel beschrijft de thema-lagen, zoals je die in het rechterdeel van het scherm ziet. Een voorbeeld layermodel ziet er als volgt uit:

<layerModel>
<layergroup id="main">
<layer>
<name>Topografie Bgt</name>
<group>bgt</group>
<status>true</status>
</layer>
</layergroup>
<layergroup id="indeling">
<name>Wijk- en buurtindeling</name>
<layer>
<name>Wijken</name>
<group>wijken</group>
<status>true</status>
</layer>
<layer>
<name>Buurten</name>
<group>buurten</group>
<status>true</status>
</layer>
</layergroup>
</layerModel>
 

Layermodel

Het root-element is <layerModel>. Voor kaartserver zijn voor het root-element geen specifieke attributen noodzakelijk.

 

Layergroup

De enige subelemenen in het layerModel  zijn de layergroepen <layerGroup id="voorbeeld">. Het heeft een verplicht attribuut 'id', een korte omschrijving waarmee de layergroep uniek gemaakt wordt. Een layergroep bestaat uit volgende subelementen:

<name> optioneel Naam van de groep. Een layergroep wordt standaard ingeklapt getoond. Als je dit niet wilt laat je het subelement <name> achterwege.
<model> optioneel Als hier de naam van het inspectiemodel staat, dan wordt layergroep alleen maar voor betreffend model getoond.
<deny> optioneel Een komma-gescheiden lijst met gebruikers of groepen (zie hieronder) die geen toegang tot deze layergroep hebben. Een '*' geeft aan dat niemand toegang heeft.
<allow> optioneel Een komma-gescheiden lijst met gebruikers of groepen (zie hieronder) die toegang tot deze layergroep hebben.  Een '*' geeft aan dat iedereen toegang heeft. 
Allow heeft voorrang op deny. Normaliter zal je dus eerst iedereen (of een groep) toegang met deny ontzeggen, om vervolgens met allow specifieke personen wél toegang te verlenen.

 

Layer

In een layergroep zitten <layer> elementen die de verschillende layers of thema-lagen beschrijven. Layers kennen geen attributen maar bevatten de volgende subelementen die de eigenschappen van een layer definiëren:

<name> verplicht Naam of omschrijving van de thema-laag. Gebruik bij voorkeur dezelfde naam die ook in de mapfile wordt gebruikt (verplicht indien opacity wordt ingesteld).
<group> verplicht Group verwijst naar group in de MAP-file (configuratie van Mapserver).
<status> verplicht Keuze uit true of false, bepaalt of layer aan of uit staat. Dit geldt alleen voor de eerste keer dat gebruiker inlogt, de door de gebruiker ingestelde status wordt verder middels cookies afgehandeld. 
<type> optioneel Layers met een zelfde type-aanduiding worden met een radio botton weergegeven, een gekozen layer schakelt dan de andere layers van het zelfde type uit.
<display> optioneel Bepaalt of layer in de lijst van layers opgenomen is. Keuze uit 'hidden' voor verborgen en 'visible' voor zichtbaar.
<model> optioneel Als hier de naam van het inspectiemodel staat, dan wordt layer alleen maar voor betreffend model getoond.
<deny> optioneel Een komma-gescheiden lijst met gebruikers of groepen (zie hieronder) die geen toegang tot deze layer hebben. Een '*' geeft aan dat niemand toegang heeft.
<allow> optioneel Een komma-gescheiden lijst met gebruikers of groepen (zie hieronder) die toegang tot deze layer hebben.  Een '*' geeft aan dat iedereen toegang heeft.
Allow heeft voorrang op deny. Normaliter zal je dus eerst iedereen (of een groep) toegang met deny ontzeggen, om vervolgens met allow specifieke personen wél toegang te verlenen.
<opacity> optioneel Aan de themalaag wordt een schuifregelaar toegevoegd om de transparantie van deze laag in te stellen. De waarde (percentage) ligt tussen 1 en 100 en wordt gebruikt als default waarde, een aangepaste waarde wordt voor gebruiker in een cookie bewaard. Let op: de naam van de themalaag moeten in het layermodel en in de mapfile overeenkomen. Opacity mag niet reeds in de mapfile meegegeven zijn.
<transparency> optioneel Net als bij <opacity> wordt een schuifregelaar voor transparantie toegevoegd. Alleen te gebruiken bij de themalaag 'top10nl'.
<legend> optioneel Default staat deze waarde op 'true', maar bij een waarde 'false' wordt in de layerlijst geen legenda getoond.
<wms> optioneel

Voor een WMS themalaag, bijvoorbeeld een PDOK laag, kan hier de URL worden opgegeven. Deze URL wordt dan gebruikt om een legenda op te halen. De WMS-layernaam moet met attribuut 'layer' meegegeven worden. Optioneel de WMS-versie in een attribuut 'versie'. Voor een annotatie (tooltip) kan optioneel een attribuut 'features' gedefinieerd worden. In dit attribuut staat dan een kommagescheiden lijst met features, elke feature los opgegeven met eerst de originele featurenaam gevolgd door dubbele punt en dan een vertaalde naam zoals deze in de annotatie te zien zal zijn.

Voorbeeld voor een WMS themalaag met 6 features:

<wms layer="Dubbelbestemming" features="naam: Naam,identificatie: Identificatie,planstatus: Planstatus,dossierid:DossierID,dossierstatus: Dossierstatus,datum: Datum">https://geodata.nationaalgeoregister.nl/plu/wms?</wms>

 

Groepen voor <deny> en <allow>

istablet gebruikers van een tablet of smartphone
isread gebruikers met alleen raadpleeg-rechten
iswrite gebruikers met raadpleeg- en muteerrechten
isexpert gebruikers met expert-rechten
isgeoeditor gebruikers met geo-editor rechten
isadmin gebruikers met administrator-rechten
issuperadmin super administrator (voorbehouden aan kaartserver.nl)

 

Gereserveerde tekens

In xml mogen bepaalde tekens niet gebruikt worden. Hiervoor zijn volgende vervangingen beschikbaar:
 
> (groter dan) &gt;
< (kleiner dan) &lt;
& (ampersand) &amp;
' (apostrof) &apos;
" (aanhalingsteken) &quot;

 

In XML kunnen niet toegestane tekens ook als zogenaamde CDATA met tag <![CDATA[...]]> opgenomen worden. Bijvoorbeeld:

<![CDATA[Door het gebruik van een CDATA-tag zijn tekens als '<', '>' en '&' toegestaan]]>