kaartserverKaartserver.nl is een webgebaseerde GIS-omgeving waar je ten behoeve van beheer van de openbare ruimte gegevens op een digitale kaart vastlegt. Als basiskaarten biedt Kaartserver de BGT, de TopNL, kadastrale kaart en een luchtfoto. Andere geometrie dan deze of eigen luchtfoto's kan je zelf uploaden.

Voor het gebruik van Kaartserver is geen specifieke kennis nodig. In die zin kan je Kaartserver GIS voor Dummies noemen.

Kaartserver biedt een hele reeks van standaard toepassingen die je direct kan inzetten. Bijvoorbeeld:

  • Inspectie bomen BVC (VTA)
  • Groenbeheer
  • Schouwen beeldbestekken
  • Inspectie wegen
  • Inspectie speelvoorzieningen
  • Meldingen openbare ruimte
  • Beheer terreinmeubilair
  • GeoEditor
  • IMGeo berichtenverkeer Geo-BOR

De beschikbare toepassingen kunnen helemaal naar wens worden ingericht. Andere toepassingen bouw je zelf door eigen formulieren te ontwerpen. Daartoe staan 14 verschillende bouwstenen voor je klaar. Het aantal formulieren is in principe onbeperkt en zijn via tabs overzichtelijk op te vragen. Uiteraard ondersteunen we je daarbij graag of bouwen we een inspectiemodel helemaal op maat.

Het enige dat je nodig hebt is een desktop-pc, een tablet of smartphone en een abonnement. Zo'n abonnement is wellicht goedkoper dan je vermoedt, vooral als je je bedenkt dat Kaartserver aanschaf van kostbare software overbodig maakt.

Kaartserver is in principe alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen. Naast een afgeschermde omgeving biedt Kaartserver voor publieke doeleinden ook mogelijkheden om gegevens via een WMS-service toegankelijk te maken. Via deze service is het mogelijk om een kaart op de website van je eigen organisatie op te nemen.

Voor wie is Kaartserver.nl bedoeld

Kaartserver.nl richt zich vooral op overheid en andere organisaties die zich met het beheer van de openbare ruimte bezig houden. En op bedrijven die inspecties uitvoeren en of gegevens voor opdrachtgevers op een kaart willen visualiseren. Voor opdrachtgevers (of andere derden) kan je zelf gebruikersaccounts aanmaken en hier rechten op instellen.

Ontsluiting data en koppelingen

Met Kaartserver staan al je gegevens in de Cloud en kan je deze met een GIS-programma's als QGIS lezen en bewerken.

Kaartserver.nl koppelt met het groenbeheersysteem MB-Beheer, andere koppelingsmogelijkheden onderzoeken we graag.

Credits

Kaartserver is grotendeels een eigen ontwikkelde omgeving, daarnaast zijn componenten van derden opgenomen. Credits gaan naar MapServerPostGis, Ace (teksteditor) en EditableGrid (tabellen).  En natuurlijk PDOK voor het beschikbaar stellen van de geometrie van BGT en TopNL, en de service die de kadastrale kaart en luchtfoto aanbiedt (als je niet zelf over een luchtfoto beschikt).