Registratie speelvoorzieningenDe invoering van het besluit 'Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen' in 1997 heeft ertoe geleid dat eigenaren en beheerders van speelplaatsen regelmatig de speelvoorzieningen op veiligheid moeten inspecteren en deze controle adequaat in een logboek moeten registreren. Kaartserver.nl biedt een app waarin deze gegevens snel en overzichtelijk worden bijgehouden.

De speelvoorzieningen worden op een kaart geplaatst. Door middel van de GPS locatie bepaling van je tablet kan je de te registreren speelvoorziening snel terug vinden. De gegevens zijn in tabbladen handig gegroepeerd. Het aantal tabbladen is makkelijk uit te breiden. Op deze tabbladen staan registratieformulieren die ook weer helemaal aan te passen zijn. Registratie speelvoorzieningen zet je helemaal naar je eigen hand.

Per speelvoorziening en inspectie zijn foto's toe te voegen. Deze maak je met de ingebouwde camera van je tablet.

Wil je meer weten over Registratie speelvoorzieningen? Bel of mail met Kaartserver.nl of maak een afspraak voor een demo met Teamviewer.