Een aannemer werkt volgens een bestek, een nauwkeurige omschrijving van wat van hem verwacht wordt. Zo'n bestek kan 'frequentie'-gericht zijn, een aannemer moet bijvoorbeeld 20 x in het jaar gazons maaien. Een bestek kan ook 'beeld'-gericht zijn. Een aannemer moet dan bijvoorbeeld zorgen dat het gras nooit te lang is. Of dat er nooit meer vuil op straat ligt dan een voorgeschreven kwaliteit. Deze kwaliteit is door het CROW vastgelegd in schaalbalken met steeds 5 verschillende kwaliteitsniveaus A+, A, B, C en D. Hoe vaak een aannemer moet schoonmaken om aan de gevraagde kwaliteitsniveau te voldoen is verder ter beoordeling en voor risico van de aannemer.

Bij deze laatste manier van aanbesteden is het belangrijk om een aannemer goed te controleren of hij de voorgeschreven kwaliteit inderdaad behaald. Hoe gaat dat controleren in zijn werk? Ook daarvoor heeft het CROW een meet- en verrekenmethode bedacht.
Er wordt een raster (grid) van 100 x 100 m1 over het verzorgingsgebied gelegd. Elke 4 weken wordt willekeurig 10% van de rastervakken gekozen. In zo'n rastervak kiest de opnemer het object met minste kwaliteit en doet hiervan een registratie. Als het totale afkeurpercentage van de metingen hoger dan 10% is, wordt de aannemer met een strafkorting op zijn termijnbedragen beboet.


Inspectie kwaliteit

Kaartserver is bij uitstek geschikt voor het vastleggen van registraties en biedt dus ook mogelijkheden voor de schouw van beeldbestekken. De app voorziet in rastervakken die elke 4 weken door Kaartserver random gekozen worden en een registratie formulier dat naar gelang de bestekken en besteksposten aangepast kan worden. De opneming wordt op kaart gevisualiseerd en kan als csv voor gebruik in Excel worden geïmporteerd.

Wil je meer weten over de app Kwaliteitsschouw? Bel of mail met Kaartserver.nl of maak een afspraak voor een demo met Teamviewer.